A zsidóság alaptanításai a szent iratok tükrében


Írott tan (Torá sebichtáv)

2Mózes 20:2.: "Én vagyok az Örökkévaló, a te Istened, aki kihozott téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából."
 
2Mózes 20:10.: "...6 nap alatt alkotta az Örökkévaló az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van, és megpihent a hetedik napon, ezek után megáldotta az Örökkévaló a hetedik napot és megszentelte (mássá, különlegessé tette) azt."
 
3Mózes 19:2.: "...Szentek legyetek, mert szent vagyok Én, az Örökkévaló, a ti Istenetek."
 
3Mózes 19:18.: "...Szeresd felebarátodat, mert ő is olyan, mint te. Én vagyok az Örökkévaló."
 
5Mózes 6:4-6.: "Halljad Izráel: az Örökkévaló a mi Istenünk, az Örökkévaló az Egyetlenegy! Szeresd az Örökkévalót teljes szíveddel (figyelmeddel), teljes lelkeddel és mindeneddel, amid van. Legyenek ezek a dolgok, amiket ma megparancsolok neked a szíveden. Tanítsd meg azokat fiaidnak, és beszélj róluk..."
 
5Mózes 16:20.: "Az igaz jóságot, és csakis az igaz jóságot kövesd, hogy élhess..."
 
Példabeszédek 1:7.: "Az Örökkévaló félelme a kezdete minden bölcsességnek."
 
Zsoltárok 16:8.: "Az Örökkévalót helyezem magam elé..."

Szóbeli tan (Torá sebeálpe)


Misna (IV.) Nezikin (Károk) rendje, Ávot (Atyák tanítása) traktátusa:
 
1:1-2.: "Mózes megkapta a Tant a Sinájon, és tovább adta Józsuénak, Józsué továbbadta a véneknek, a vének tovább adták a prófétáknak, és a próféták továbbadták a Nagy Gyülekezet tagjainak... Simon az Igaz egyike a Nagy Gyülekezettből megmaradtaknak, (mindig) azt mondta: Három dolgon áll a világ, a Tórán (Tanon), a szolgálaton (munka, gyakorlat) és a szeretet gyakorlásán."
 
1:6.: "...Jehosuá ben Peráchjá azt mondja: Találj magadnak mestert, szerezz magadnak barátot, és mindenkit, akivel találkozol a jó oldaláról ítélj meg!"
 
1:10.: "...Semájá azt mondja: Szeresd a munkát, gyűlöld az fennhéjázást, a rangra vágyást, és ne igyekezz megismerkedni a hatalom birtokosaival."
 
1:12-13.: "...Hilél azt mondta: Légy Áron tanítványai közül való: szeresd a békét (sálom = teljesség, harmónia, béke), kövesd a békét, szeresd a teremtményeket és hozd őket közel a Tórához (Tanhoz). Ugyancsak Hilél mondta: Ha én nem állok ki magamért, akkor ki (fog) értem kiállni, ha én csak magamért fáradozom és állok ki, akkor mit érek én, és ha ezeket a dolgokat nem most teszem, akkor mikor?"
 
1:17-18.: "Rabbi Simon ben Gamliel azt mondta: ...Nem az elmélet a fontos, hanem a gyakorlat, és aki sokat szájal, az bűnt követ el. Három dolgon nyugszik a világ: az igazságon, a jogon, és a békén..."
 
2:4.: "...Hilél mondja: Ne vond ki magad a közösségből (társadalomból), ne higgy túlságosan magadban, amíg élsz. Ne ítéld meg felebarátodat, amíg nem kerültél az ő helyébe, ne mondd valamiről, hogy nem lehet megérteni, mert egyszer majd megértik, és ne mondd, hogy ha majd ráérek, tanulok, hátha nem fogsz ráérni..."
 
2:16.: "Rabbi Tárfon azt mondja: ...nem neked kell befejezni a munkát de nem is vagy felszabadítva, hogy elvond magad tőle..."
 
4:1.: "Ben Zoma azt mondja: "Ki a bölcs? Aki Ádám összes gyermekétől tanul valamit... Ki a hős? Aki legyőzi (önmagát) ösztöneit... Ki a gazdag? Aki a boldogságát leli abban, amilye van... Ki a tiszteletreméltó? Aki tiszteli [az Örökkévaló] összes teremtményét..."
 
4:21.: "Rabbi Elázár Hákápár mondja: Az irigység, a bujaság, és a becsvágy kiviszik az embert a világból (könnyen megrövidíthetik az életet)."
 
5:10.: "Négy fajta (típusú) mértékű ember van: 1. Aki azt mondja: ami az enyém, az az enyém, és ami a tied, az a tied. Ez a közepes mértékű ember, bár mások ezt Szodoma mértékűnek hívják. 2. Aki azt mondja: ami a tied, az az enyém, és ami az enyém, az a tied. Ez a tudatlan mértékű ember. 3. Aki azt mondja, ami a tied, az a tied, és ami az enyém, az is a tied. Ez a Jóságos és Igaz ember. 4. És olyan is van, aki azt mondja, hogy ami a tied, az az enyém, és ami az enyém, az (is) az enyém. Ez a gonosz ember."
 
5:2.: "Rabbi Jehosuá ben Lévi azt mondta: Minden egyes nap egy Égi hang hallatszik Hóreb hegyéről, és azt mondja: Jaj nektek teremtményeim a Tanom megszégyenítéséért, mert mindenki, aki nem úgy él, hogy azzal foglalkozik, megbélyegzettnek neveztetik..."
 
Talmud (IV.) Nezikin (károk) rendje, Szanhedrin (Nagy Gyülekezet) traktátusa:
 
106b.: "...Az Irgalmas csak szívet akar."

BZSH Dél-Pesti Körzet - Újjáalapítva 2002-ben
1201. Budapest, Vörösmarty u. 8.
E-mail: kapcsolat@del-pest.com