Mártír-megemlékezések Dél-Pesten

Él itt a város szélén néhány imaterembe járó, zsidóságát felvállaló és a mózesi tanokat követni akaró ember, akik a zsidóság eszmeiségének fenntartását tűzték ki célul. Bár a hajdan-volt eszmei, emberi és gazdasági erőhöz képest elenyészők vagyunk, annál nagyobb igyekezettel próbáljuk apró, csekély fényünkkel bevilágítani környezetünket..." - Ez a néhány szép sor Kerényi András úrnak, a Dél-Pesti Körzet elnökének ünnepi beszédéből való, amit - a most már sokadik éve megtartott - mártír-megemlékezésen, a pesterzsébeti temetőben mondott, és amelyek Dr. Csillag János tagtársunk megfogalmazását idézik.
 
"Add tovább a tant...mondd el mindenáron..." - ez már Mózes V. könyvéből való, és Fináli Gábor rabbbinövendék, a körzet vallási vezetője soroksári beszédében hangzott el. Fináli úr személyes gondolatait mondta el, beszéde nem volt előre megírva - nagyon mély nyomokat hagyott mindnyájunkban. Arról beszélt, hogy a választáson egy nyíltan antiszemita párt kapott 17%-ot. Hideg fejjel kell készülnünk az elkövetkezőkre. Nem szabad megalkudnunk. A Tórában meg van írva: a gonosszal el kell bánni, úgy, ahogy Pinchász elbánt vele. Nem kell elfogadni, megérteni - le kell győzni. Minden ideológia hamis bálvány a zsidóság számára, fel kell vállalni zsidóságunkat és követni kell a Tóra tanítását.
 
Tudni kell, hogy ez a beszéd a soroksári emlékmű előtt hangzott el. Azon emlékmű előtt, amely alatt mindössze egy darab szappan van elásva. Egy szürke szappan, amelyen három betű - R.J.F. - hirdeti, hogy zsidó zsírból készült: "reine jüdische fett". Ennyi maradt az elhurcolt áldozatokból.
 
Azon a megemlékezésen, amelyen még soha, egy alkalommal sem vett részt az önkormányzat részéről senki. Annak dacára, hogy a meghívót személyesen egy túlélő, az Auschwitzból visszatért 82 éves tagunk, Ácsné dr. Róna Ágnes vitte el a polgármesteri hivatalba. Ő az, aki minden megemlékezést egy-egy csodálatos vers elmondásával tesz még ünnepibbé. Köszönjük. Jelen volt viszont Zwick József úr, a Soroksári Svábok Független Egyesületének elnöke, valamint Román János, a Budapesti városvédő Egyesület Grassalkovich körének vezetője. Köszönjük, hogy idén ismét eljöttek megemlékezésünkre.
 
Visszatérve Fináli úr Soroksáron elmondott szívből jövő szavaira - néhányan talán meglepődtek. A megszokottól eltérően kissé harciasan hangzott. És ezután az erzsébeti temetőben jött az igazi meglepetés, ahol Szabados Ákos polgármester úr - aki minden esztendőben megtisztel minket jelenlétével - más szavakkal, de lényegében ugyanezt mondta. Arról beszélt, hogy a jelenlegi helyzetben nemcsak emlékezni, hanem emlékeztetni jöttünk. Mindent el kell követnünk, hogy megakadályozzuk az ordas eszmék terjedését.
 
Végül Csepelen egy igen nagy jelentőségű eseményre került sor. Az önkormányzat nagyon nagy összegű anyagi támogatásának köszönhetően teljes felújításra került a temető, új kerítést kapott, és újjáépült a ravatalozó, a halottmosó és a gondnoki lakás is. Mégegyszer szeretnénk kifejezni köszönetünket az Önkormányzat felé. Megtiszteltetésnek vettük, hogy úgy ítélték meg: ez a közösség méltó az anyagi támogatásra és olyan célra fordítja az összeget, amellyel egyaránt tiszteleg a múlt előtt és példát mutat az utókornak. Körzetünk egy emléktábla elhelyezésével örökítette meg eseményt.


Mártír megemlékezés 2010.


Felszenteltük a helyreállított temetőt, ahol ez alkalomból Kerényi András úr, körzetünk elnöke és Csaba Péter úr, a helyreállítást végző Saturnus Coop Kft ügyvezetője mondott beszédet. Csaba úr beszédében néhány igen figyelemre méltó gondolat kapott helyet. Elmondta, hogy ő, aki hithű katolikus, soha nem értette, hogy a három nagy monoteista világvallás miért nem képes egymással békét kötni. Ő a maga részéről úgy határozott, hogy a saját szerény eszközeivel mindent megtesz a béke, a megértés érdekében. Figyelemre méltó, ahogy a saját magyarságát definiálta: négy nagyszülője közül egy szibériai kozák, egy erdélyi szász, egy olasz és egy magyar volt, ő pedig csepeli magyar. És ez a háttér jellemző az ország lakosságának többségére. Csaba úr egyébként a szerződésben foglaltakon kívül, saját zsebéből is igen sokkal hozzájárult a csodálatosan megújult temető mostani állapotához. Fogadja ezúton is mindannyiunk köszönetét és háláját.

A csepeli emlékmű előtt ünnepi beszédet mondott körzetünk elnökén kívül Streit Sándor úr is, aki szintén minden évben eljön mártír-megemlékezéseinkre. Beszédében kitért arra, hogy két nemzedék gyermekeit fosztották meg nagyszüleiktől, akadályozták meg őket abban, hogy normális családmodellben nőjenek fel. Nem szabad engednünk, hogy ez megismétlődjék, fel kell emelni szavunkat az antiszemita eszmék hirdetői ellen. Nem eshetünk szüleink, nagyszüleink hibájába, akik azt hitték, hogy magyarságuk megvédi őket. Van egy ország, amely a világ bármely részén élő zsidóknak védelmet nyújt - Izrael. A csepeli megemlékezésen az önkormányzat képviseletében S. Szabó Ferenc úr vett részt.

Köszönjük Kerényi András úrnak a különböző helyszíneken elmondott "helyreszabott" szavait, Fináli Gábor vallási vezetőnknek a szívbemarkoló zsoltárokat, az "Él málé ráchmámim" megható tolmácsolását, és mindenkinek, aki eljött, hogy együtt emlékezzünk az elhurcoltakra, a hajdanvoltakra, és elmondjunk egy kádist azokért is, akiknek már nincs látogatójuk az "élők kertjében".

2010. július 13.
Budai Juli

BZSH Dél-Pesti Körzet - Újjáalapítva 2002-ben
1201. Budapest, Vörösmarty u. 8.
E-mail: kapcsolat@del-pest.com