Jubileumi ünnepség

10 éves a Dél-Pesti Körzet


Fontos mérföldkőhöz érkezett a BZsH - Dél-Pesti körzete; idén áprilisban ünnepelte az újra-indult hitközség imatermének 10 éves jubileumát.
Ez alkalomból 2012. április 22-én megrendezett ünnepségen részt vett Zoltai Gusztáv a BZsH ügyvezető igazgatója és Streit Sándor a BZsH elnöke.

A műsort Lengyel Dávid, a körzet egyik legfiatalabb tagja vezette. Először Kerényi András a körzet jelenlegi elnöke fogalmazta meg gondolatait. Kihangsúlyozta, hogy mindig hálásak leszünk azoknak, akik a nagy múltú hitközséget fáradhatatlanul munkálkodva újjáélesztették.
Megemlékezett azokról az alapító tagokról, akik már nincsenek közöttünk.
Ezután Kövesi György, a körzet örökös elnöke beszélt a kezdetekről és azt kívánta, hogy ez a közösség sokáig éljen.

Utána Szerdócz Ervin szólt arról az időszakról, amelyet a körzetben töltött. Elmondta, hogy mindig szívesen emlékezik azokra az évekre, amelyekben a körzet vallási vezetője lehetett.
Hálás szívvel gondol vissza Réti Ernő bácsira, aki sokat segített a vallási élet kialakításában, ezután énekkel zárta beszédét.


Streit Sándor emlékezett meg a körzet múltjáról, elmondta, hogy Kövesi Györgyöt és Kerényi Andrást az első és a jelenlegi elnököt is régóta ismeri személyesen, ismeri munkájukat, de kiemelte, hogy a közösség nem lenne sehol a tagok jelenléte és részvétele nélkül.

A következő szereplő Fináli Gábor volt, a hitközség jelenlegi vallási vezetője. Először dallal, a 23. zsoltárral köszöntötte a jelenlévőket. Majd elmondta, hogy van egy dolog, ami csak erre a körzetre jellemző az általa ismert nem kevés hitközségek közül, ez pedig az barátságos, be-fogadó, nyílt légkör, amely itt uralkodik.

Végezetül Kerényi András beszélt és felsorolta azokat az eseményeket, jelenségeket, amely a hitközség életére jellemzőek, elmesélte hogyan zajlik a vallási élet a hitközségben.
Elmondta, hogy az Önkormányzat meghívót kapott az ünnepségre, de sajnos egyéb elfoglalt-ságuk miatt nem tudtak eljönni.
Németh Szilárd úr, Csepel polgármestere levélben köszöntötte melyben írásban is megerősí-tette azt a szóbeli felajánlást, hogy a Csepeli Önkormányzat egy építési telket adományoz – zsinagóga építése céljából – a Dél-Pesti Körzet számára.

Az ünnepséget egy szavalat elhangzása után, Fináli Gábor vezetésével az Adon Olam elének-lésével zártuk.


BZSH Dél-Pesti Körzet - Újjáalapítva 2002-ben
1201. Budapest, Vörösmarty u. 8.
E-mail: kapcsolat@del-pest.com