15 éves évforduló

Nagy nap volt ma a Délpesti Körzet életében.
 
Június 15-én ünnepeltük megalakulásunk 15. évfordulóját.
 
Bizony, 2002-ben, valamikor nyár elején  avatták fel a kis üzlethelyiséget, amit Kövesi Gyuri bácsi és Jordán Dani kitartó, állandó, közel egy évig tartó unszolására az erzsébeti önkormányzat a hitközség rendelkezésére bocsátott, és Streit Sándor és Zoltai Gusztáv urak segítségével  felszereltük és berendeztük, hogy alkalmas legyen imaterem céljára. A felavatást az a Kardos Péter főrabbi úr végezte, aki a 60-as években megszűnt erzsébeti zsinagóga utolsó rabbija volt.
 
Mai ünnepségünkön sokan vettek részt .  Mindhárom kerület önkormányzata az alpolgármesterekkel képviseltette magát,  akik beszédet is mondtak. A BZSH elnöke, Ács Tamás úr is eljött, és nagy örömünkre elhozta édesanyját, aki alapító tagunk volt, és amíg egészségi állapota megengedte, minden pénteken részt vett istentiszteletünkön.
 
A társegyházak, akikkel igen jó kapcsolatot ápolunk, szintén velünk ünnepeltek.
 
Alapító tagjaink közül sokan eljöttek, akik azóta más körzetekben köszöntik a szombatot.
 
Kerényi Zsuzsa elnökasszony beszélt arról, hogy mennyi minden történt az elmúlt 15 évben. Volt bríszünk, bar micvánk, betérőink , esküvőnk, sőt, volt egy harmincadik és egy hatvanadik házassági évfordulóra rendezett második esküvő is, és  - sajnos, de ez az élet – sok-sok temetés.
 
Az emléktáblánkon már majdnem két minjanra való halott van.
 
Fennállásunk óta három rabbit „neveltünk ki”, - Szerdócz Ervin urat főrabbinak, Fináli Gábor urat rabbinak nevezik ki rövidesen, és Schwarcz Péter is  vallási vezetőként funkcionál Szegeden , rövidesen rabbi helyettes lesz. Alapító tagjaink közül néhányan a Bethlen téri , a Lágymányosi és a Hunyadi körzetben erősítik a közösséget.
 
Elnökasszony és Ács elnök úr is beszélt arról, hogy a legnagyobb problémát közösségünknek az új zsinagóga építése körüli, évek óta tartó huza-vona jelenti. Szűkösen, méltatlan körülmények között folytatjuk hitéletünket, holott többször, többen tettek ígéretet a probléma megoldására.
 
Totha Péter Joel főrabbi úr, jelenlegi vallási vezetőnk  nagyon szép beszédben méltatta közösségünket, elmondva, hogy ő, amikor nem egészen egy éve hozzánk került, a hallottak alapján egészen másra számított és nagyon kellemesen csalódott. Meggyőződése, hogy itt egy nagyon összetartó, lelkes,  templomjáró közösség van. Bízik abban, hogy a zsinagóga-kérdés hamarosan megoldódik.
 
Az ünnepséget Mányi Szabó Ferenc kántor gyönyörű énekével kezdtük, és  az ő vezetésével közös énekléssel fejeztük be, majd Szántó úr jóvoltából nagyon finom  uzsonnával és születésnapi tortával kedveskedtünk vendégeinknek.
 
El kell mondanom, hogy nagyon sok „ ellen-drukkerünk” volt. Sokan fogadtak arra, hogy két-három évnél tovább  nem  tudunk fennmaradni.
 
Mi ma bizonyítottunk. Bebizonyítottuk, hogy a magunk erejéből és az Ö.való akaratából létezünk, minden héten köszöntjük a szombatot, szombati imákat és a nagyünnepeket megtartjuk, sok közös programot szervezünk,  és ha I.ten megsegít – és az ígérők megtartják ígéreteiket -   lesz új zsinagógánk – de legalább egy kis, saját imatermünk, ahol méltó körülmények között élhetünk hitéletet.  


BZSH Dél-Pesti Körzet - Újjáalapítva 2002-ben
1201. Budapest, Vörösmarty u. 8.
E-mail: kapcsolat@del-pest.com