Sávout-tanulás

„ Az Úr pedig monda Mózesnek: Eredj el a néphez és szenteld meg őket ma, meg holnap és hogy mossák ki az ő ruháikat; És legyenek készek harmadnapra; mert harmadnapon leszáll az Úr az egész nép szeme láttára a Sinai hegyre.”
 
2 Mózes 19:10-11
 
A Dél-Pesti körzet 5776 Szíván hó 6-án, (2016. június 11.) tikkuni tanulást tartott a zsinagógában, melyen a közösség tagjai közül többen részt vettek. A Tikunt Sávuot beköszöntének estéjén kiengesztelésképpen tartjuk a nép bűnéért, hogy az Ö-való utasítása ellenére a Tóraadást megelőző éjszakát nem virrasztással töltötte. Ennek szellemében 18 órakor kezdtünk gyülekezni a zsinagógában, ahol az előre elkészített szendvicsek és sütemények fogadtak minden érdeklődőt.
 
Miután a résztvevők többsége megérkezett, 18:30-kor körül közösen elmondtuk a Máárivot (esti imát), majd a kiddusteremben kezdtük a tanulást. Elsőként a Tízparancsolatot olvastuk el a Tórából, melyet szótár és kétféle magyar fordítás segítségével szóról szóra fordítottunk és elemeztünk. Az értelmezést Rabbi Slomo ben Jicchak (világszerte ismert nevén Rási) kommentárjai segítették. Ezután rövid szünet következett, majd közösen, vallási vezetőnket körülállva, ünnepi hangulatban megtartottunk a Hávdálát, az elválasztást, mellyel elbúcsúztattuk a szombatot.
 
A tanulás folytatásaképpen héber-magyar felolvasást hallgattunk Ruth tekercséből, melynek részleteit és történeti-vallási hátterét is megismerhettük. A felolvasás után kötetlen beszélgetéssel fejeztük be az estét.
 
A Tikkun minden résztvevő számára kellemes, családias hangulatban telt, de egyben tanulságos és tartalmas is volt. Szellemi és lelki táplálékul szolgált mindannyiunknak. Köszönettel tartozunk a Dél-Pesti körzet vezetőségének, mert lehetővé tette, hogy ilyen méltó módon ünnepeljük meg a Tóraadást és mélyüljünk el a vallási tanításokban.

BZSH Dél-Pesti Körzet - Újjáalapítva 2002-ben
1201. Budapest, Vörösmarty u. 8.
E-mail: kapcsolat@del-pest.com