Alapkőletétel

2013. január 27, a körzet új zsinagógájának ünnepélyes alapkőletétele


Alapkőletétel - 2013.01.27

Kerényi András beszéde:
 
Kedves vendégeink, tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt Miniszter úr, Nagy-követ úr, Bíboros úr, államtitkár urak, főpolgármester helyettes úr, polgár-mester urak.
 
Kedves barátaim, társaim, kedves megjelentek.
 
Két fontos dolog miatt fontos ez a mai napszámunkra. Emlékezni a múltra és ünnepelni a jövőt.
 
Az első: ma Január 27-én van az ENSZ holokauszt megemlékezés napja. Ezen a napon szabadították fel az Auswitz –Birkenau-i haláltábort. Szerte a világon emlékeznek erre az eseményre, ahol emberek milliói pusztultak el egy értelmetlen ideológia miatt. Most kérek mindenkit, hogy 1 perces néma főhajtással emlékezzünk azokra, akik nem lehetnek közöttünk… köszönöm
 
Számunkra a Dél-Pesti körzet tagjainak örökké emlékezetes lesz a mai nap. mert ez a nap nemcsak a múltra való emlékezése, hanem a jövőé is. Ünne-pelni jöttünk. Az összejövetelünk alapja, hogy a BZsH Dél-Pesti Körzete egy zsinagógát épít magának. Hangsúlyozni szeretném, hogy ez a rendez-vény nem egy politikai megmozdulás, hanem nekünk a Dél-Pesti Hitköz-ségnek egy nagyon fontos mérföldkő és jelentős esemény a magyarországi neológ zsidóság életében. Hálásak vagyunk azért, hogy sokan vallásra, poli-tikai hovatartozásra való tekintet nélkül részt vesznek ünnepségünkön és osztoznak örömünkben.
 
A mi közösségünkben vannak bizonyos szófordulatok, amelyek már ha-gyománnyá váltak. Többek közt ilyen, hogy nagyon örülök, hogy ilyen so-kan megtisztelték rendezvényünket.
 
Ez számunkra nem csupán szófordulat, hiszen szinte ez az alapja annak, hogy most itt állunk.
 
Amikor baráti társaságom egyik tagja, aki egyben újjá éledt közösségünk alapító tagja is, először említette, hogy építsünk zsinagógát, nagyon jól szó-rakoztunk. Aztán amikor a következő rendezvényen nem fértünk el kis ima-termünkben már kicsit komolyabban vettem ezt a gondolatot. Akinek elő-ször elmondtam, azok is nagyon jól szórakoztak és mosolyogtak az ötleten.
 
Most mégis itt állunk és egy olyan esemény tanúi lehetünk, ami 80 éve nem volt Budapesten.
 
Nagy múltú, jeles hagyományokkal rendelkező közösség nyomán alakult ujjá 2002-ben a mi közösségünk, néhány lelkes ember élükön Kövesi György örökös elnökünk munkájaként. Az elmúlt 10 évben közösségünk sokat fej-lődött. Úgy gondolom, a mai igényeknek megfelelően nyílt, szabad és befogadó közösségé alakultunk Életképességünket mi sem mutatja jobban, minthogy tartottunk esküvőt, brit – mila-t, névadási ünnepséget, és hamarosan lesz a második kislánynak névadó ünnepsége. Sajnos temetéseink is voltak. A közösség megalakulása óta próbáljuk a fiatalokat sorainkba integrálni. Nálunk is mint a legtöbb zsidó közösségben a hitközség az idő-sekből, öregekből alakult. Tény, hogy a történelem vihara 1-2 generációt elvett a zsidóságtól. A jövő a fiataloké. Nekik kell továbbvinni a hagyomá-nyokat, a vallást, hogy a következő évekre, évtizedekre is fennmaradjon a zsidóság. A zsinagóga építése nem egynyári virág, hanem olyan, mint a diófa ültetése Nem csak az építők, hanem az utánunk következők fogják élvezni a meglétét.
 
Most egy új zsinagóga alapkövét rakjuk le. Ehhez nagyon sok dolognak kellett történnie.
 
Először is az a megtiszteltetés érte közösségünket, hogy Keller László József elhunyt hittestvérünk egy nagyobb összeget hagyományozott a Dél-Pesti Körzetre. Az örökség lökést adott ahhoz, hogy kezdjünk el pénzt gyűjteni, megteremtve a saját forrás alapjait, amelynek segítségével már komolyan lehetett gondolkozni azon, hogy belevágjunk egy építkezésbe.
 
Ahhoz, hogy most itt állhassunk kellett, hogy hosszas keresgélés és kilin-cselés után, találjak egy partnert, aki komolyan vette azt a szándékunkat, hogy zsinagógát szeretnénk építeni. Felkarolandó ötletnek találta és segített. Ez az ember Németh Szilárd úr Csepel Polgármestere volt.
 
Másodsorban kellett az a pozitív hozzáállás is a BZsH vezetése Zoltai Gusz-táv úr és Streit Sándor urak részéről, akik elhitték, hogy akarjuk, és merjük ekkora fába vágni fejszénket és segítettek ennek a fejszének a nyelét fogni.
 
De azt hiszem nem jutottunk volna el eddig a mai felemelő eseményig, ha ez a közösség, amely megtisztelt avval, hogy elnökévé választott nem olyan amilyen. Bátor, erős, vállalkozó szellemű, vallást megismerni és gyakorolni akaró de ugyanakkor családias, egymást segíteni, egymásért aggódni képes közösség.
 
Azt kívánom, hogy ez így maradjon és az Örökkévaló segítségével épüljön föl ez a hajlék és töltse be az ő szelleme.
 
„BORUCH ÁTO ADONÁJ ELOHÉNU MELECH HAOLAM SEHECHEJONU VÖKIJMONU VÖHIGIONU LIZMÁN HÁZÉ”
 
" Áldott vagy Te örökkévaló Istenünk, a Világ Ura, aki életben tartott, meg-őrzött bennünket, s engedte megérnünk a mai napot”

Fináli Gábor rabbijelölt beszéde:


BZSH Dél-Pesti Körzet - Újjáalapítva 2002-ben
1201. Budapest, Vörösmarty u. 8.
E-mail: kapcsolat@del-pest.com